Syftet med projektet är att utveckla ett attraktivt markområde som ger bygden, dess invånare och aktörer en möjlighet att få fler besökare.

 

Detta genom att tillskapa aktiviteter såsom vandringsleder, grillplatser, vindskydd och möjlighet att använda Birgerstugan som mötesplats. Till detta kommer möjligheten att nyttja bad och markområdet för aktivt friluftsliv till gagn för en bättre hälsa.

 

Platsen är redan idag ett utflyktsmål lokalt. Det finns ett behov av att utveckla platsen till en attraktiv mötesplats för invånare och besökare. Efterfrågan på möjligheter till övernattning och uppkoppling via wifi. För vandrare och cyklister är Agnbäck på lagom avstånd från liknande anläggningar. För tillresande blir Agnbäck en mötesplats för friluftsliv och rekreation i området kring Kungsäter och
Gunnarsjö.

20 

 

 

FAKTA
Kommun: Varberg
Projektägare: Kungsäter Gunnarsjö Bygdelag
Total omfattning: 899 500 SEK, varav:
602 665 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)
296 835 SEK beviljad medfinansiering från LAG

Privat medfinansiering: 386 540 SEK (Ideell tid och ideella resurser)