Projektet vill etablera en skatepark i Hyltebruk med placering på Örnatorget intill den nya fritidsgården.

Den nya skateparken ska vara en samlingsplats där alla, oavsett ålder, kön eller bakgrund kan samlas på lika villkor.

 

 

 

 

FAKTA
Kommun: Hylte
Projektägare: Hylte Skateförening
Total omfattning: 3 100 000 SEK, varav:
1 500 000 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)
1 500 000 SEK beviljad medfinansiering från kommun
100 000 SEK övrig privat medfinansiering

Privat medfinansiering: 1 190 000 SEK (Ideell tid och ideella resurser)