Namnlöst-6

 

 

Projektstöd för unga

 

 

 

Har du en idé som du vill förverkliga?

Ni som är mellan 18-30 år kan söka projektstöd för er entreprenöriella idé! Är ni en projektgrupp endast med personer som är mellan 13-17 år går det också bra att söka stöd men då krävs en vuxen person som handledare. Projektidén ska genomföras på landsbygden inom Lokalt Ledd Utveckling Hallands geografiska verksamhetsområde i någon av följande kommuner: Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Hylte eller Laholm.

 

Vi anser att det är viktigt med social inkludering och jämlikhet, alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning har möjlighet att söka stöd. Projektidén ska bidra till att stärka projektsgruppens företagsamhet och engagemang. Du kan exempelvis få stöd för att skapa en ny mötesplats, för att utveckla en ny hemsida, för kompetensutveckling och mycket mer. 

 

 

 

Är Unga Landsbyggares projektstöd något som passar vår projektidé?

När ni söker stöd genom Lokalt Ledd Utveckling Halland och Unga Landsbyggare finns det några saker att tänka på. Vi arbetar med Leadermetoden, därför är det viktigt att er idé hamnar inom ramen för ett LEADER-projekt. Det är bra om projektet uppfyller punkterna nedan: 

• Kommer projektet flera till nytta? Kommer fler än vår projektgrupp kunna ta del av projektet? Är det öppet för fler aktörer (deltagare) att engagera sig i projektet och dra nytta av det under resans gång?

• Gör flera aktörer (deltagare) en gemensam handling tillsammans för att förbättra sin omgivning? Är ideell (förening), privat (företag) och offentlig (exempelvis kommun eller region) sektor inblandade eller engagerade på något vis?

• Kan projektet bidra till att uppfylla Lokalt Ledd Utveckling Hallands mål?

       o Ökat antal innovationer (ny idé, exempel i form av en produkt,
           lösning, affärsidé eller tjänst)

       o Ökad konkurrenskraft och fler jobb

       o En mer välkomnande och attraktiv livsplats

       o Ökad jämlikhet (exempelvis att alla människor är lika mycket
           värda)

       o Hållbar utveckling (tar hänsyn till både social, ekonomisk och
          miljömässig hållbarhet)

 

• Är projektet avgränsat från ordinarie verksamhet (något som vi inte redan gör i verksamheten).

• Är det något nytt (det kan vara nytt för ett specifikt geografiskt område)?

• Bygger projektidén på lokal kunskap (kunskaper som vi och andra i vår omgivning har)?

• Är projektet hållbart över tid? Finns det någon mottagare (förening, företag, kommun etc.) som kan ta del av resultaten efter projekttidens slut (så att projektet lever vidare)?

Här kan ni ansöka om projektstöd och hitta dokument som kan hjälpa er när ni skriver ansökan

Ifylld ansökningsblankett mejlas till tessie.brinck@lluh.se

Beviljade ungdomsprojekt

Nedan hittar ni ett axplock av våra beviljade ungdomsprojekt

Bild till hemsidan 2LÄS MER

En rikare jord

Jesper Hagerman Borgström vill producera maskkompost och kunna erbjuda lokala odlare en naturlig jordförbättrare som ett mer hållbart alternativ.

Häst2LÄS MER

Att vakna med naturen som utsikt

Lisa och Jonas vill utveckla sin verksamhet genom att bygga en glampingstuga och kunna erbjuda möjlighet för övernattning.

bild 2LÄS MER

Ekodahlior

Emma och Sofia vill utveckla sitt entreprenörskap och skapa förutsättningar för att starta upp ett företag, de vill bli Sveriges första producenter av KRAV-certifierade dahliaknölar.

Namnlöst-13LÄS MER

#DuÄrUnik - Filmutbildning

Föreningen #DuÄrUnik vill lära sig att själva skapa högkvalitativa filmer för att nå ut med sitt budskap till fler.

Följ Unga Landsbyggare på sociala medier