STEG 2 - NULÄGE OCH OMVÄRLDSBEVAKNING

Nyhetsbrev

I mars kommer årets första nyhetsbrev! Nyhetsbreven kommer att levereras kontinuerligt under året. Vill du följa strategiarbetet, börja då prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du kan anmäla dig på högersida.

 

Nuläge och omvärldsbevakning

För att få en väl utformad och nyanserad strategi behöver flera olika perspektiv och dokument tas till beaktande. Strategin kommer att omfatta bearbetning av nuvarande strategi med tillhörande utvärderingar, analyser och följeforskning. Den kommer även uppmärksamma omvärlden och ny forskning. En annan aspekt som också är viktigt, är att se till att strategin överensstämmer med nationella, regionala och kommunala mål och strategier.

 

Exempel på mål och strategier som vi anpassar vår strategi till:

- Regional utvecklingsstrategi för Halland, Tillväxtstrategi för Halland, Lokala utvecklingsstrategier för de halländska kommunerna

- Nationell handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014–2020 (förlängt 2021-2022)

- Rapporter om pågående utformning av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP)

- Sveriges miljömål

- Övergripande strategiska styrdokument för LLUH och partnerskap