FAKTA
Projektgrupp: Yasmin, Sima, Abdullah, Adam och Muhannad 
Kommun: Hylte
Projektstöd: 34 210 kr

Vad handlar projektet om?

Fem ungdomar i Hylte blev inspirerade av en video som spreds på sociala medier under hösten. Det var Chillbo ungdomsgård som byggt en egen foosballplan och som spred videon om den. Hylte ungdomarna ville ha en likadan i Hyltebruk!

Hur har projektet genomförts?

De har byggt en foosballplan i storlek 10x4 meter. De har genomfört två turneringstillfällen, en i Tvååker
4 maj 2019 och den andra i Hyltebruk den 10 maj 2019. Uppskattningsvis 150 besökare under de båda
tillfällena.

Vilka resultat har projektet skapat?

  • Nått ca 80 ungdomar som aktivt deltagit i projektet samt deltagit på turneringarna.
  • Genomfört två turneringar.