FAKTA
Projektgrupp: Arbana och Isabella
Kommun: Halmstad 
Projektstöd från Ung i Halland: 19 231 kr

Sommarkul_Hemsida_Loggor

Vad handlar projektet om?

Sommarkul handlar om att ge barn och unga en chans till en rolig sommar! Arbana och Isabella har sett att det finns ett behov av att arrangera aktiviteter för barn och unga i åldern 4-13 år i Oskarström. De vill kunna erbjuda roliga, inspirerande och lärorika aktiviteter för de som inte har råd att åka utomlands eller vara med på betalda aktiviteter i kommunen.

Hur har projektet genomförts?

Den 2-7 juli gick Sommarkul av stapeln och erbjöd flera olika aktiviteter under 6 dagar! Totalt var det 27 barn och unga som deltog i aktiviteter med teman som: lekar, kreativitet, sport, jorden runt och mys. Konceptet lever vidare nu med fortsatt hjälp av Samhällsföreningen i Oskarström och andra lokala aktörer som hjälper till med lokaler, material, mat och fika etc. Men det stora jobbet gör fortfarande tjejerna Arbana och Isabella som i framtiden hoppas på att de ska kunna ta ut lön för sitt arbete och att Sommarkul ska bli en egen bärande verksamhet.

Vilka resultat har projektet skapat?

  • Nå 20 ungdomar som deltar i projektet på något sätt - Projektet har haft 25 barn i åldern 4-13 år som deltagit i sommaraktiviteterna.
  • Bidra till att unga i Halmstad kommun upplever att de har en möjlighet att utveckla sina idéer och bidra till LLUH:s övergripande mål i sin direkta omgivning, genom att projektet genomfördes och fått mycket publicitet som visar på att det går att utveckla sina idéer.
  • Bidra till ökad social inkludering - Genom att barn och unga kan delta i sommaraktiviteter i orten.
  • Bidra till ökad kunskap om jämlikhet, både hos ungdomarna själva och deltagarna i projektet -Tjejerna har fått ökad kunskapen genom stöttningen från samhällsföreningen och verksamhetskontoret. Deltagarna genom de aktiviteter som genomfördes.
  • Öka kompetensutvecklingen hos ungdomarna som driver projektet - Genom att tjejerna fått genomföra sin idé i projektform som de tidigare inte gjort.