FAKTA
Projektgrupp: Emma och Sofia
Kommun: Varberg
Projektstöd från Ung i Halland: 12 758 kr

vastkustens

Vad handlar projektet om?

LRF Ungdomen Halland vill lyfta lantbruksnäringen och få gemenskap hos dem som har liknande intressen genom en tävling som heter Västkustens vassaste lantbrukare.

Hur har projektet genomförts?

Den 4 maj gick tävlingen av stapeln på Munkagårdsgymnasiet i Tvååker och utsåg de vassaste lantbrukarna i åldern 16 till 25 år. Tävlingen hölls i samband med öppet hus på Munkagårdsgymnasiet och det brukar vara ca 3000-4000 besökare på plats så projektgruppen har förhoppning om en bra uppslutning även detta år.

Det var totalt 6 lag med 3 tävlande i varje som tävlade i 5 kluriga grenar som på olika sätt är kopplade till lantbruk: Styrka och snabbhet - Balstafett, Problemlösning, Djurhantering - Kalvvisning, Körövning och Kunskap - Frågesport.

Vilka resultat har projektet skapat?

  • Nåt 18 ungdomar som deltagit i tävlingen samt ca 3 000 besökare som kom och gick under hela tävlingens gång.
  • Tävlingen genomfördes med 5 delmoment.