FAKTA

Projektgrupp: Emil, Jennifer, Erik, Viktor, Sonja, och Simon
Kommun: Varberg
Projektstöd genom Ung i Halland: 23 262 kr

Verkstad_Veddige

Vad handlar projektet om?

Ett gäng ungdomar i Veddige har ett stort motorintresse och mekar mycket på fritiden med bilar, mopeder, traktorer och gräsklippare. Nu skulle de vilja ha en verkstad där de kan träffas och meka tillsammans.

Ungdomarna är i åldrarna 12-18 år och har tillsammans gått ihop för att starta upp en verkstad där de och deras vänner kan meka tillsammans. På Vege ungdomsgård finns det en källare där det finns utrymme för en verkstad. Ungdomarna har fått godkänt av kommunen och fritidsledarna på gården att göra om utrymmet till en mek verkstad. Deras förhoppning är att verkstaden ska finnas kvar och att fler ska använda den för att meka men även för andra kreativa idéer.

Hur har projektet genomförts?

De har planerat, bildat en grupp av motorintresserade ungdomar, iordningställt en lokal att meka i, renoverat en moped samt köpt in material och verktyg till mopedrenovering (verktygen finns kvar för framtida aktiviteter i verkstaden). Efter att mopeden renoverats ställde vi ut den på mässan Ung Kultur Möts. De har anordnat en studieresa till eventet Gatebil i Mantorp den 27-29 september där 7 ungdomar och 2 fritidsledare deltog.

Vilka resultat har projektet skapat?

Det har varit 7 aktiva ungdomar som arbetat i projektet, de uppskattar att ca 130 personer på något sätt tagit del av projektet. De har skapat en mötesplats för motorintresserade ungdomar i Veddige genom att de iordningställt en lokal där ungdomar kan meka. Ökat kunskapen om motorfordon genom att de har renoverat en moped samt genom en studieresa till Mantorp.

  • Bidragit till att unga i Halland upplever att de har möjlighet att utveckla sina idéer och bidra till LLUH:s övergripande mål i sin direkta omgivning genom att ungdomarna fick genomföra sin idé med hjälp av LLUH.
  • Bidra till ökad social inkludering genom att projektet vände sig till alla men även en specifik målgrupp som är intresserad av fordon.
  • Bidra till ökad kunskap om jämlikhet, både hos ungdomarna själva och deltagarna i projektet genom att de fick samarbeta tillsammans och genomföra aktiviteterna.
  • Öka kompetensutvecklingen hos ungdomar som driver projektet genom att de coachades av ungdomscoachen för Ung i Halland samt av fritidsledarna genom hela projektprocessen.