Föreningens ändamål

  • Att främja lokalt ledd utveckling i verksamhetsområdet med målen att öka antalet innovationer, konkurrenskraften och sysselsättningen, samt att göra Halland till en mer välkomnande och attraktiv livsplats.
  • Att arbeta aktivt med jämlikhet och hållbarhet.
  • Att komplettera kommunala, regionala, nationella och internationella strategier och utvecklingsplaner med lokal drivkraft, kunskap och initiativ.
  • Att stödja lokala initiativ i att hitta samverkan och synergier, även internationellt, för att bli ännu effektivare.

Föreningens underlag