Vad?

LEADER är en metod som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Metoden introducerades inom EU 1991 för att pröva att på okonventionellt sätt hitta lösningar för landsbygdens utmaningar. LEADER är en fransk akronym för Sammanlänkade åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale).

Varför?

Med framgång har metoden vuxit, spridits och används idag i tusentals lokala utvecklingsområden i EU, på landsbygden, i tätorter och i kust- och vattenmiljöer. Lokal förankring, samsyn och stort lösningsfokus gör metoden till ett skarpt verktyg för utveckling. LEADER-metoden är ett smörjmedel som startar processer och på sikt kan bidra till sysselsättning och inflyttning.

Hur?

Lokalt ledd utveckling genom LEADER-metoden drivs i geografiskt avgränsade områden för att hålla ett starkt lokalt fokus. För att bilda ett LEADER-område har lokala aktörer framarbetat en utvecklingsstrategi baserat på verkliga behov och förutsättningar. Varje LEADER-område är en egen organisation med egen utvecklingsstrategi, eget verksamhetskontor och egen LAG-styrelse.

7 principer

  1. Lokal strategi: De lokala strategierna bemöter verkliga behov genom skräddarsydda lösningar.
    Underifrånperspektiv: Underifrånperspektivet innebär att idéer och initiativ som uppstår lokalt kan tas tillvara.
  2. Underifrånperspektiv: Underifrånperspektivet innebär att idéer och initiativ som uppstår lokalt kan tas tillvara.
  3. LAG-styrelsen: styrelsen, den lokala aktionsgruppen, implementerar strategin och är ett lokalt partnerskap som är multisektoriellt sammansatt utifrån ideell, privat och offentlig sektor.
  4. Innovation: Leadermetodens angreppssätt och de nya samverkanskonstellationerna främjar innovation och nytänkande.
  5. Integrerade insatser: Genom leadermetoden koordineras och integreras insatser av olika slag: ekonomiskt, socialt, kulturellt och miljömässigt. Varje insats är en pusselbit till en större helhet.
  6. Nätverk: Nätverk skapas både inom projekt och mellan olika insatser.
  7. Samarbete: Genom samarbetsprojekt konkretiseras nätverken till faktiska samarbeten, lokalt, regionalt, nationellt och transnationellt.