AB Båtfjordens hamn ska bygga en Krabbfiskebrygga till barn i åldern 4-12 år. Det finns få aktiviteter för den yngre målgruppen vid hamnen och krabbfiske har alltid fascinerat barn i alla åldrar.

Vad handlar projektet om?

Projektet syftar till att bygga en krabbfiskebrygga i Båtfjordens hamn för att öka barns kunskap och fascination kring den marina miljön. Genom bryggan ska barn få ett ökat fritidsintresse samt en plats att umgås.

Fakta

Kommun: Varberg

Projektägare: AB Båtfjordens hamn

Projektstöd: 60 000 SEK

EU-medel samt statliga medel: 40 200 SEK
Övrig finansiering från LAG: 10 000 SEK
Offentliga resurser från Varbergs kommun: 9 800 SEK

Privat medfinansiering: 19 200 SEK

Hur har projektet genomförts?

Krabbfiskebryggan ska byggas i kanten av hamnen där det rör sig många krabbor och där barnen kan utöva sin fiskelycka. Under sommaren ska det finnas information på bryggan någon gång i veckan för barnen om den marina miljön och det natura 2000 område som ligger i Båtfjorden alldeles intill hamnen. Projektet har även tankar på att anordna krabbfisketävling under ordnade former, där tidigare erfarenhet av liknande aktiviteter varit mycket uppskattat.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har fullföljts i sin helhet och har lett till ökat intresse för besöksnäringen i Båtfjordens hamn.