Logga_green inkl EU flaggor

Vad handlar projektet om?

Tanken med projektet är att tillhandahålla processtöd för att skapa möten mellan olika aktörer på landsbygden i olika sammanhang. Det vanligaste exemplet är i en by där det kan handla om möten mellan nyinflyttade och människor som bott i byn länge, företagare, privatpersoner och föreningar som exempelvis genom en framtidsverkstad och lokal utvecklingsplan vill arbeta för bygdens framtid. Tillsammans får de olika aktörerna i bygden en framtidsverkstad att inventera vad som finns, vad som kan utvecklas, vem och på vilket sätt det ska göras. Vidare är syftet att stötta de grupper som bildas för att driva sina idéer vidare för ökad utveckling av bygden.

 

Fakta:

Kommun: Samtliga halländska kommuner

Projektägare: Lokalt Ledd Utveckling Halland

Summa finansiering: 861 445 SEK

EU-medel samt statliga medel: 577 168 SEK
Övrigt finansiering från LAG: 284 277 SEK 

Hur har projektet genomförts?

De har deltagit i ett antal nätverk och genomfört framtidsverkstäder ute på landsbygden i Halland.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har genomfört 6 framtidsverkstäder eller liknande, tagit fram en lokal utvecklingsplan och det har lett till en ny projektansökning samt en reviderad handlingsplan.