FAKTA
Projektgrupp:
Sima, Peer, Klara, Alva, Moa, Frida och Liisa

Kommun: Hyle kommun
Projektstöd från Ung i Halland: 30 000 kr

Vad handlar projektet om?

Live by Youth är en festival som arrangerades första gången 2018 av en grupp ungdomar som ville ha en egen festival i Hyltebruk. Den blev så pass lyckad att de ville arrangera den igen kommande år.

Hur har projektet genomförts?

En ny grupp ungdomar, tillsammans med några från det gamla crewet, planerade och genomför Live by Youth 2019 den 7 juni i Hyltebruk. Förra årets crew lärde sig väldigt mycket på att planera, genomföra och avsluta festivalen vilket gjorde att de tog med sig sina kunskaper och erfarenheter till detta årets festival. Förra året upplevde ungdomarna att det var rätt rörigt både i planering och genomförande fasen. Detta år har de därför strukturerat upp arbetet så att alla jobbar i arbetsgrupper: Cash och Reklam, Bokningsgruppen och Workshop- och fikagruppen. Det gjorde att det blev tydligare vad som behövde göras och vem som ansvarade för vad.

Det var viktigt att festivalen var en plats där ungdomar i Hylte kommun kan mötas och träffas, göra roliga saker tillsammans samt ge plats för en scen där unga, lokala talanger kan visa upp sig, och det var det. På festivalområdet fanns det två scener där totalt 12 artister/grupper stod på scen. Utöver de lokala artisterna var det även Malmö bandet Fridlyst på plats och dansaren Nathalie Ruiz från Torup/Frankrike som körde en flashmob under festivalen. Tyvärr var det mycket färre besökare detta året med ca 100 besökare, från förra då det uppskattades till ca 250 besökare. Projektgruppen tror att datumet kan vara en orsak då det var precis innan sommarlovet och precis efter Ramadan. Förra året var festivalen den 19 maj. Förhoppningen är att denna festival nu ska vara ett självklart inslag i kommunen och vara ett återkommande arrangemang.

Vilka resultat har projektet skapat?

  • Nått ca 200 ungdomar som deltar i projektet på något sätt - i projektgruppen, uppträdanden och besökare.
  • Bidra till att unga i Hylte kommun upplever att de har en möjlighet att utveckla sina idéer och bidra till LLUH:s övergripande mål i sin direkta omgivning - genom att projektet genomfördes.
  • Bidra till ökad social inkludering - genom att projektet var öppet för vem som helst att delta i och
    arrangerades på en öppen plats.
  • Bidra till ökad kunskap om jämlikhet, både hos ungdomarna själva och deltagarna i projektet - genom de olika aktörernas samarbete med ungdomarna.
  • Öka kompetensutvecklingen hos ungdomarna som driver projektet - ungdomarna fick vara med och genomföra hela projektet från början till slut.