FAKTA
Projektgrupp: Isak, Myra, Yousef och Kevin
Kommun: Varberg
Projektstöd från Ung i Halland: 11 555 kr

Hemsida_Ztella

Vad handlar projektet om?

Tidningen Ztella genomfördes av Isak, Myra, Yousef och Kevin som alla brinner för frågor som är viktiga för ungdomarna i Varbergs kommun.

Projektet handlar om att skapa ett forum eller plattform där ungdomar i Varbergs kommun kan vara med och påverka beslut som tas i kommunen. Detta vill projektet göra genom att trycka en tidning som skickas ut till skolor, fritidsgårdar och andra mötesplatsen för unga. Tidningens fokus ligger på landsbygdens ungdomar.

Hur har projektet genomförts?

Ungdomarna som drivit projektet tillsammans med projektledaren för Ung i Halland har skrivit artiklar, intervjuat politiker, fotograferat och sammanställt allting i en tryckt tidning som distribueras till olika mötesplatser för ungdomar i Varberg och Hyltes kommuner. Projektet har även framtagit en digital ‘’tidning’’ där artiklar lagts upp på facebooksidan ‘’Ztella-Young News’’.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har lyckats trycka en tidning med ungdomars tankar, berättelser och åsikter. Projektet har även bidragit till att unga i Varbergs kommun upplever att de har en möjlighet att utveckla sina idéer och bidra till Lokalt Ledd Utveckling Hallands övergripande mål i sin direkta omgivning.

Projektet har över bidragit till att ungdomar känner en ökad social inkludering, ökad kunskap om jämlikhet samt ökad kompetensutveckling hos de ungdomar som har drivit projektet.