FAKTA
Projektgrupp:Alfred och Sahel
Kommun: Kungsbacka
Projektstöd från Ung i Halland: 24 048 kr

Vad handlar projektet om?

Killarna Alfred och Sahel brinner för nyanlända unga och har under åren gjort flera mindre aktiviteter för nyanlända unga i Kungsbacka. Nu vill de göra ett större event men bara för unga tjejer då majoriteten varit unga killar på deras tidigare aktiviteter.

Projektet har genomfört ett volleyboll event för nyanlända tjejer i Halland. Eventet genomfördes som en volleyboll tävling med flera tjejlag från både Halland och utanför Halland.

Hur har projektet genomförts?

Förutom att anordnat en volleyboll tävling i Kungsbacka har projektet köpt in t-shirtar, marknadsfört projektet på sociala medier, köpt in fika och mat till alla som deltog och hjälp till med transport till tävlingen.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har nått ut till 56 tjejer som var med och deltog under volleyboll tävlingen som var mycket nöjda och glada.

Utöver det har projektet resulterat i att unga i Halland upplever att de har en möjlighet att utveckla sina idéer och bidra till Lokalt Ledd Utveckling Hallands övergripande mål i sin direkta omgivning genom att arrangemanget genomfördes av ungdomarna själva. Projekter har även bidragit till en ökad social inkludering, ökad kunskap om jämlikhet och ökad kompetensutveckling hos ungdomarna som driver projektet.